ලෝලුගස්පිටිය වැවේ පිළිසකර වැඩ අවසන් | දිනමිණ

ලෝලුගස්පිටිය වැවේ පිළිසකර වැඩ අවසන්

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය රැඳී ඇත්තේ සුළු වාරිමාර්ග මත බැවින් රජය පසුගිය වසරේ ආරම්භ කළ වැව් දහසක් සංවර්ධනය කිරීමේ දීපව්‍යාප්ත වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කළ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කන්දපල්ල කෝරලයට අයත් නබඩගහවත්ත ලෝලුගස්පිටිය වැවෙහි සියලු පිළිසකර කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට නිමකර ඇත.

ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය මත රුපියල් විසිලක්ෂයක වියදමින් මෙම වැව මෙසේ සම්පූර්ණයෙන් පිළිසකර ඇති අතර, එය මහවැලි වයඹ පළාත් ඇළ ව්‍යාපෘතිය යටතේ පෝෂණයවන මුල්ම ග්‍රාමීය සුළුවාරි කර්මාන්තය වේ. එමෙන්ම මෙම වැව යටතේ පෙදෙසේ තවත් වැව් දහයක පමණ සංඛ්‍යාවකට ජල පහසුකම් ලබාදීමට සැලසුම්කර තිබේ. එමගින් කුඹුරු අක්කර පන්සීයකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට යලමහ දෙකන්නෙහිම ජල පහසුව සැපයීමට ඉලක්ක කර ඇත.

තවද ගොවි පවුල් හාරසීයකට පමණ මෙමගින් සෙත සැලසේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් පෙදෙස්වාසින් පවසන්නේ අතීතයේ දී වෑමැඩිල්ල ජලාශය යටතේ කන්දපල්ලකෝරලයෙහි මෙම වැව් සියල්ල පෝෂණයවුවත් කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මෙම වැව් පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නටබුන් වී ගොස් තිබිණි.

එබැවින් මෙසේ විනාශ වී ගොස් ඇති සුළුවාරි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිසකර කර ඉදිරි කාලයේ රටේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නංවාලීම රජයේ මූලික අරමුණවී ඇත.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් සමුහ


නව අදහස දක්වන්න