සිසු දහම් සෙවණින් මාතර දහම් පාසල් 12කට ගොඩනැගිලි | දිනමිණ

සිසු දහම් සෙවණින් මාතර දහම් පාසල් 12කට ගොඩනැගිලි

ජයසිරි පේදුරුආරච්චි

‘සිසු දහම් සෙවණ’ දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ වැඩසටහනේ පළමු අදියර යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ දහම් පාසල් 12ක ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ හාරසිය අසූවක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබේ.

මේ යටතේ එක් දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට රුපියල් ලක්ෂ 40 බැගින් මෙම මුදල් වෙන්කර ඇත.

දහම් අධ්‍යාපනය ලබාදීමට ප්‍රමාණවත් පරිදි ගොඩනැගිලි පහසුකම් නොමැති ආර්ථික දුෂ්කරතාවෙන් යුත් දහම් පාසල් නඟාසිටුවීම අරමුණු කර ගනිමින් සංවර්ධනය සමඟින් ආධ්‍යාත්මික ගුණවගාව මැයෙන් ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා සතිය සමරනු වස් ඊට සමඟාමීව දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා මුල් ගල් තැබීමේ උත්සව පළමු අදියර යටතේ තෝරාගත් දහම් පාසල් වල දී පසුගිය දා පැවැත්විණි.

ඒ අනුව මාතර මාකාවිට රාජමහා විහාරස්ථ දහම් පාසල, මිදෙල්ලවල සිරි පැණතිස් දහම් පාසල, යටියන කණුකැටිගොඩ පූර්වාරාම විහාරස්ථ දහම් පාසල, කොටපොල ආඬාරදෙණිය සිරි සදහම් සෙවණ විහාරස්ථ දහම් පාසල, අකුරැස්ස විල්පිට ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරස්ථ ශ්‍රී සෝරත දහම් පාසල, මාලිම්බඩ ඕගස්පෙ ගංගාරාම පුරාණ විහාරස්ථ දහම් පාසල, මාලිම්බඩ ශ්‍රී වර්ධනාරාම විහාරස්ථ දහම් පාසල, කඹුරුපිටිය නාකන්දාරාම විහාරස්ථ දහම් පාසල, කඹුරුපිටිය ඉහළ විටියල ශ්‍රී ගුණරතන දහම් පාසල, හක්මණ ඇල්ලෙවෙල ශ්‍රී ධම්ම රතන දහම් පාසල, හක්මණ - නරවැල්පිට ශ්‍රී බොධිරුක්ඛාරාම දහම් පාසල සහ කිරින්ද - පුහුල්වැල්ල ශ්‍රී වර්ධනාරාම වහාරස්ථ ශ්‍රී රතනපාල දහම් පාසල පළමු අදියර යටතේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා තෝරාගෙන ඇති දහම් පාසල් වේ.

නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු ගරු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන යොදවමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ. පෙරසවි ක්‍රමවේදය භාවිතා කරමින් මාස තුනක් ඇතුළත මේවායෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිතය. රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඉදිකිරීම් කටයුතු කරයි.

නව අදහස දක්වන්න