ගල ඔය හරහා ගමන අවදානම් | දිනමිණ


 

ගල ඔය හරහා ගමන අවදානම්

බිබිල මැදගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස දෙකක ගම්මානවල ජීවත්වෙන ජනතාව වසර තිහක කාලයක් තිස්සේ ගල ඔය හරහා දැව කඳන් මතින් යන එන බව කියයි.

මැදගම තාරාපොළ ගම්මානයේ ජනතාව එදිනෙදා කටයුතු සඳහා ගල ඔය හරහා බිබිලට එන්නේ ඉතා අවදානම් සහිත දැව කඳක් මතිනි. දිනකට පාසල් දරුවන් පහළොවක් පමණ සහ ගොවි නිෂ්පාදන රැගෙන ගැමියන් පනහක් පමණ දෙනා මේ අසීරු ලී කොටය පාලමක් බවට පත් කරගෙන තිබේ. වසර ගණනාවක් තිස්සේ බලධාරීන්ගෙන් ගමට පාලමක් ඉල්ලුවත් ලැබුනේ නැති බව ගම්වාසීහු කියයි.

ඡායාරූප - ඌව පළාත් සමූහ ප්‍රසන්න පත්මසිරි

නව අදහස දක්වන්න