මොරකැලේ වඩු පාසලට වසර 25කට පසු පණ දෙයි | දිනමිණ

මොරකැලේ වඩු පාසලට වසර 25කට පසු පණ දෙයි

මෙයට වසර 100 කට පෙර ආරම්භකොට දැනට වසර 25 කට වැඩි කාලයක් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නොගෙන වසා දමා තිබූ නාත්තන්ඩිය මැතිවරණ කොට්ඨාසයට අයත් වයඹ පළාතේ ප්‍රධානම වඩු කර්මාන්ත පාසලක් වන මොරකැලේ වඩු පාසල අදාළ බලධාරින්ගේ සහය ඇතිව ගම්වාසී පාසල් ආදි ශිෂ්‍යයන් විසින්ම යළි විවෘත කිරීමට හා ඒ සඳහා පැමිණ ඇති පුහුණුවන්නන්ට හා ගම්වාසින්ට මූලික ප්‍රා යෝගික දැනුම ලබාදීමට මේ දිනවල කටයුතු කරමින් තිබීම ඉතා අගයකොට සැලකිය හැක.

මාර්ග ප්‍රවාහන නිවාස කර්මාන්ත සංවර්ධන ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වයඹ පළාත් අධ්‍යක්ෂිකා නිලුකා කේ. ජයවර්ධන මහත්මිය විසින් ඇය යටතේ සේවයේ නිරත නිලධාරින් සම්බන්ධකොට වැසීගොස් තිබූ වඩු පාසල මහජනතාවට යළි සමීප කරවීමට ගන්නා උත්සාහය ඉතා අගය කළ යුතුව තිබේ.

වෙන්නප්පුව විශේෂ
සුනිල් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ


නව අදහස දක්වන්න