කුරුණෑගල වැව රවුම නගර සභා පාලනය යටතට... | දිනමිණ

කුරුණෑගල වැව රවුම නගර සභා පාලනය යටතට...

සුන්දර කුරුණෑගල වැව රවුම අද සිට නගර සභා පාලනය යටතට ගන්නා බව නගරාධිපති තුෂාර සංජීව මහතා පවසයි. මෙතෙක් හමුදා සෙබළුන් මෙහි නඩත්තු කටයුතු කරගෙන ගිය අතර ඒ වෙනුවට අද සිට ඒ සඳහා නගර සභා සේවකයන් යොදවන බව ද නගරාධිපතිවරයා කීය.

කුරුණෑගල මධ්‍යම විශේෂ
ඒ. වංශතිලක


නව අදහස දක්වන්න