මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් රටම එක්ව දිවුරුම් දුන් බක්මහ දිවුරුම | දිනමිණ

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් රටම එක්ව දිවුරුම් දුන් බක්මහ දිවුරුම

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් රටම එක්ව දිවුරුම් දුන් බක්මහ දිවුරුමේ ප්‍රධාන උත්සවය ඊයේ(03) පෙරවරු නිදහස් චතුරශ්‍රයේ දී ආගමික නායකයන්, ජනපති, අගමැති කථානායක ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති අයුරු.

ඡායාරූප - සුලෝචන ගමගේ


නව අදහස දක්වන්න