අභාවයන් | දිනමිණ

අභාවයන්

W.A. ඇලඩින් පෙරේරා මහතා - ප්‍රියංගිකා කුමුදිනිගේ ස්වාමි පුරුෂයා වූද,​ ප්‍රියංකර,​ ගිහාන්,​ පාලිත,​ ප්‍රගිතිකා යන අයගේ පියාණන් වූ දිගන රජවැල්ල ලොතරැයිපත් අලෙවි නියෝජිත W.A. ඇලඩින් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත වූයෙන් අවසන් කටයුතු 07 වන දින බලගොල්ලේදී සිදු කෙරේ.
035551


නව අදහස දක්වන්න