දකුණු පළාතේ විශා­ලම සති­පොළ හෙට ජනතා අයි­ති­යට | දිනමිණ

දකුණු පළාතේ විශා­ලම සති­පොළ හෙට ජනතා අයි­ති­යට

දකුණු පළාතේ විශා­ල­තම වෙළෙඳ මධ්‍ය­ස්ථා­නය ලෙස සූරි­ය­වැව සති­පොළේ ඉදි­ක­රන ලද නව වෙළෙඳ සංකි­ර්ණය මේ මස 7 වැනි දා පෙර­වරු නව­යට නිවාස ඉදි­කි­රීම් හා සංස්කෘ­තික ඇමැති සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා අතින් උත්ස­වා­කා­ර­යෙන් විවෘත කෙරේ.

නිවාස ඉදි­කි­රිම් හා සංස්කෘ­තික ඇමැති සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාගේ ඉල්ලීම අනූව මහ නගර හා බස්නා­හිර පළාත් සංව­ර්ධන අමා­ත්‍යාං­ශය මගින් නව සිල්ලර පොළ ඉදි­කි­රීම සඳහා රුපි­යල් දස ලක්ෂ 100ක් ලබාදී ඇත. නව සැල­සුම් වලට අනුව ඉදි­කර ඇති මේ සුවි­සල් වෙළෙඳ සංකි­ර්ණය විවෘත වෙළෙඳ කුටි 800ක් පව­ත්වා­ගෙන යා හැකි සියලු සේවා පහ­සු­ක­ම්ව­ලින් සම­න්විි­තය.

මේ අව­ස්ථා­වට ධීවර රාජ්‍ය ඇමැති දිලිප් වෙද­ආ­රච්චි, සූරි­ය­වැව ප්‍රාදේ­ශීය සභාවේ සභා­පති ජේ. එරන්ද ජනක මහ­ත්ව­රුන් ඇතුළු ප්‍රාදේ­ශීය සභා මන්ත්‍රි­ව­රුන් සහ පළාත් සභා මන්ත්‍රි­ව­රුන් ද සහ­භා­ගි­වි­මට නිය­මි­තව ඇත.

සූරි­ය­වැව සමූහ පී. එස්. ගුණ­සේ­කර


නව අදහස දක්වන්න