මැතිවරණ කොමිසම ජනපතිට ලියයි | දිනමිණ


 

මැතිවරණ කොමිසම ජනපතිට ලියයි

දිගින් දිගටම පළාත් සභා මැතිවරණය ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් එය පැවැත්වීම පිළිබඳව පවතින නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බැලීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාව ලිඛිතව දැනුවත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම පියවර ගෙන ඇත.

මැතිවරණ කොමිසම ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත්තේ,ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසන ලෙසයි.

කෙසේ වෙතත් සීමානිර්ණ කටයුතු ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් මේ වන විට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම ගැටලුවක් වී ඇත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් ලබාදුනහොත් මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකියාව පවතින බවයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රි‍ය සඳහන් කළේ.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීමට නීතිමය වශයෙන් හැකියාව පවතින්නේ ජනාධිපතිවරයාට බැවින් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත් බවය.

මේ වන විට පළාත් සභා 6ක නිල කාලය අවසන් වී ඇති අතර දකුණු පළාත් සභාවේ නිල කාලය ද ලබන 10 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතය.

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ද නිල කාලය ලබන 21 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතව ඇත.

ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසයෙන් පසුව සක්‍රීයව පවතින්නේ ඌව පළාත් සභාව පමණක් වුව ද එහි නිල කාලය ද ලබන සැප්තැම්බර් මස 08 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න