බැලුම් බෝල­යකින් කොන්ක්‍රීට් වැඩක් | දිනමිණ


 

බැලුම් බෝල­යකින් කොන්ක්‍රීට් වැඩක්

නිවාස, ගෙවතු, හා උද්‍යාන අලංකරණය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන කෙනකුට පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් අත්කම් නිර්මාණයක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. බැලුම් බෝලයක් උපයෝගී කරගෙන සිමෙන්ති සැරසිල්ලක් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් ආකාරය අන්තර්ජාලයේ පළ වෙනවා.

මේ නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ සිමෙන්ති කිලෝවක් පමණ, මදක් විශාල බැලුම් බෝලයක්, පමණයි. මුලින්ම බැලුම් බෝලය හොඳින් පුම්බා ගත යුතුයි. ඒ වගේම සිමෙන්ති වතුර ස්වල්පයක් ගෙන කොලපු මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනෑ. දැන් සිමෙන්ති කොලපු මිශ්‍රනයට බැලුම් බෝලය ගිල්වන්න. බැලුම් බෝලයෙන් හරි අඩක පමණ ප්‍රමාණයක් ගිල්වා ගත යුතුයි. එහි දාරය වැනි කොටස බිත්තර කටුවක මෙන් අපිළිවෙළ හැඩයක් තිබිය යුතුයි. නැති නම් තමන් කැමැති කැටයමක් නිර්මාණය කර ගන්න. මෙය පැය විසි හතරක් හොඳින් වියැලෙන්නට තබන්න.

දැන් ඒ තුළට වතුර පුරවා දියේ පිපෙන මල්, මාලු වගේ දේවල් වතුරට දැමිය හැකියි. මෙය මතුපිට වර්ණ ආලේප කරන්නත් ඔබට පුළුවන්. කැටයම් කැපූ නිර්මාණයක් නම් ගෝලාකාර සිමෙන්ති පෝච්චිය තුළ ඉටි පන්දම්, පහන් වැනි දෑ තබන්නත් පුළුවනි.

චින්තා රණසිංහ

 

නව අදහස දක්වන්න