සෙලාන් තාක්‍ෂ­ණ­යෙන් ඉදිරියට | දිනමිණ


 

සෙලාන් තාක්‍ෂ­ණ­යෙන් ඉදිරියට

කාර්මික මෘදුකාංග ක්ෂේත්‍රයේ ලොව පුරෝගාමී සමාගමක්වන VMware, Inc. (NYSE: VMW) සමාගම සිය VMware vSAN Hyperconverged Infrastructure (HCI) සහ VMware vRealize Operations Manager යටිතල පහසුකම් භාවිතයට ගන්නා මෙරට ප්‍රථම ආයතනය බවට සෙලාන් බැංකුව පත්වූ බව පසුගියදා නිවේදනය කළේය. VMware සමාගමේ නම්‍යශීලී සහ වඩාත් ආරක්‍ෂිත තාක්ෂණික විසඳුම් හරහා සෙලාන් බැංකුවේ කටයුතු කඩිනමින් සහ කාර්යක්ෂමව ඉටුකර ගැනීමට හැකිවන බව ද එම බැංකුව සුළු, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය (SME) සහ පාරිභෝගිකයන් සඳහා ලබාදෙන සේවා තවත් පුළුල් කිරීමේ අවස්ථාව උදාවන බව ද එම සමාගම පවසයි.

VMware සමාගමේ vSAN HCI යටිතල පහසුකම් හරහා ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනයවන ජංගම සහ අන්තර්ජාල බැංකුකරණ පාරිභෝගිකයන්ගේ සංඛ්‍යාවට වඩාත් කඩිනම් සබඳතාවක් හරහා සේවය ලබාදීමට හැකිවන බව සෙලාන් බැංකුව සඳහන් කළේය. 2012 වසරේ සිට 2017 දක්වා වසර පහක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ජංගම දුරකථන භාවිතය 8% සිට 21% දක්වා දැවැන්ත වර්ධනයක් අත්පත් කරගෙන ඇති අතර ඉදිරි වසර පහ තුළ එම ප්‍රතිශතය තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න