අලුත් අවුරුදු සූදානම | දිනමිණ


 

අලුත් අවුරුදු සූදානම

අලුත් අවුරුද්දට දින තුනක් තිබිය දී ජනතාවට අවශ්‍ය බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කොළඹ කඩ සාප්පුවල රැඳී සිටි අයුරු. ඡායාරූපය-තිලක් පෙරේරා

මේ අතර කොළඹ සිට ගම් බිම් බලා යන මගී ජනතාවට ලංගම සහ පෞද්ගලික අමතර බස් රථ පෙරේදා සිට යොදවා තිබිණි. 

නව අදහස දක්වන්න