අවුරුද්දට සිරකරුවන් බලන්න දින 05ක් | දිනමිණ


 

අවුරුද්දට සිරකරුවන් බලන්න දින 05ක්

අපේ‍්‍රල් මස 13 වැනි දින සිට 17 වැනි දින දක්වා බන්ධනාගාර  ගතරැදවියන් බැලීමට ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට අවස්ථාව ලබා දීමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත. 
 
සිංහල හා දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මෙය ක්‍රියාත්මක බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් ජයසිරි තෙන්නකෝන් මහතා පැවසීය. 
 
එම දින තුළ ඇති විය හැකි ප‍්‍රවාහන දුෂ්කරතා සැළකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.
 
මීට පෙර සිංහල හා  දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බන්ධනාගාර රැදවූවන් බැලීමට ඔවුන්ගේ පවුල්වලට අවස්ථාව ලබාදි තිබුණේ අවුරුදු දිනය හා තවත් එක් දිනක් පමණයි.
 

නව අදහස දක්වන්න