ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 150ක ණයක් | දිනමිණ


 

ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 150ක ණයක්

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට මුහුණ දීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 150 ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවේ.
 
ඒ සඳහා ලෝක බැංකුවේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සමායතනය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ. 
 
ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ උප සභාපති හර්ට්විග් ෂේෆර් සහ මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආර්. එච්. එස්. සමරතුංග යන මහත්වරුන් මෙම ගිවිසුමට ඊයේ (11) අත්සන් තැබූහ. 
 
 
පරිසර හිතකාමී කෘෂිකාර්මික ක්‍රමවේද හා තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම, ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම, වාරිමාර්ග පද්ධති ප්‍රතිසංස්කරණය මේ යටතේ සිදු කෙරේ. 
 
වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. පළාත් 6 ක් ආවරණය කරමින් පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර, හම්බන්තොට, කිළිනොච්චිය, කුරුණෑගල, මොණරාගල, මුලතිව්, පුත්තලම, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්කයන් මූලික කරගනිමින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
 
 

නව අදහස දක්වන්න