කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා | දිනමිණ

කැළණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා

කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ මේ වන විට දුම්රිය ධාවනයට බාධා ඇතිව තිබේ.
 
ඒ අවිස්සාවේල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ දුම්රියක් නාරහේන්පිට සහ කිරුළපන අතරදී පීලි පැනීමකට ලක්වීම හේතුවෙන් බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න