පඹ­හින්න සතො­සට බාල­ගිරි දෝෂය ද? | දිනමිණ


 

පඹ­හින්න සතො­සට බාල­ගිරි දෝෂය ද?

පඹහින්න ප්‍රදේශයේ විවෘත කිරීමට නියමිත නව සතොස වෙළෙඳසල වසර දෙකකට ආසන්නන කාලයක් ගොඩනැඟිල්ල සඳහා කුලිය ගෙවමින් සිටියත් මෙතෙක් විවෘත කිරීමට සූදානමක් නොමැතිවීම පිළිබඳ ජනතාව සිය අප්‍රසාදය පළ කරති.

වෙළෙඳසලට අවශ්‍ය උපකරණ බඩුබාහිරාදිය ද සිංහල අවුරුද්ද එළැඹීමට පෙර ආයතනයට ගෙනැවිත් සේවකයින් එවා පිළිවෙල කරනු දැකිය හැකිය විය. වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් පෞද්ගලික හිමිකරුවෙක්ට ආයතන කුලිය ගෙවමින් සිටියත් එය විවෘත නොකිරීම නිසා වසර දෙකක් පුරා මහජන මුදල් අපතේ යවමින් සිකරනු ලබන නාස්තිය හා පාඩුව මහජනයා වෙත සිදුකරන තවත් බරක් ලෙස පෙන්වාදෙන ප්‍රදේශවාසීහු කඩිනමින් සතොස විවෘත කරන්නැයි ඉල්ලති.

 

ඡායාරූපය - බෙලිහුල්ඔය සමූහ සමන්තා කංකානම්ගේ

නව අදහස දක්වන්න