උතුරට නළ ජල ව්‍යාපෘතියක් | දිනමිණ


 

උතුරට නළ ජල ව්‍යාපෘතියක්

ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නල්ලතන්නියේ සිට උතුරු පළාතට නල මගින් ජලය ගෙනයන ව්‍යාපෘතියට ඉරාන රජය මගින් උපරිම සහාය ලබා දීමට කැමැත්ත පළකර තිබේ.

ඉරාන තානාපති මොහමඩ් සේරි අමිරානි මහතා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා අතර කොළඹ දී පෙරේදා (16 ) සිදූ වූ හමුවක දී මේ බව පවසා ඇත.

එදින කැනේඩියානු මහකොමසාරිස් ඩේවිඩ් මැකිනන් මහතා ද උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතා හමුවිණි.

දෙපිරිස අතර සාකච්ඡා වු කරුණු අනුව කැනේඩියානු මහකොමසාරිස්වරයා පවසා ඇත්තේ කැනේඩියානු රජය උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ආධාර ලබා දෙන බවයි. ඉදිරි කාලයේ දී කැනේඩියානු රජයේ ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යක්‍ෂකවරයා ලංකාවට පැමිණ උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ නිරීක්‍ෂණ සිදුකර අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා ඉදිරියේ සහතික විය.

ඉරාන තානාපතිවරයා ද ආණ්ඩුකාරතුමන් හමු වී ජනාධිපතිතුමන්ගේ දර්ශනය යටතේ උතුරු පළාත් සංවර්ධනය කරන වැඩසටහන අගය කරමින් ඒ සඳහා ඉරාන රජයේ ආධාර ලබාදෙන බවද සඳහන් කරන ලදී. එමෙන්ම ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නල්ලතන්නියේ සිට උතුරු පළාතට නල මගින් ජලය ගෙන යන ව්‍යාපෘතියට උපරිම සහාය ඉරාන රජය මගින් ලබාදෙන බවත් ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ පුහුණුව ලද ඉරාන රජයේ ආයතන 3ක ස්වේච්ඡා සේවකයන් යොදවා මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සොයා බලා සාර්ථකව නිම කිරීමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන බවටද සහතික වී තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න