සබරගමු වෛද්‍ය පීඨයට සෞදි ආධාර | දිනමිණ

සබරගමු වෛද්‍ය පීඨයට සෞදි ආධාර

ක්‍රිසන්ති විතාරණ

සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ සියලු පහසුකම් සහිත වෛද්‍ය පීඨයක් ස්ථාපිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා සෞදි රියාල් මිලියන 187.5ක සහනදායී ණය මුදලක් ලබා දීමට සෞදි අරාබි රජය එකඟ වෙයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය සිසුන් සඳහා ලොව පිළිගත් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම්, ඉගැන්වීමේ හා ඉගනීමේ පහසුකම් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්. එච්. එස් සමරතුංග , උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්නේ, අභ්‍යන්තර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ප්‍රියන්ත රත්නායක ඇතුළු නියෝජිත පිරිසක් පසුගිය දා සෞදි අරාබියේ රියාද් හි සංචාරයක නිරත වූහ. එහිදී SFD හි මෙහෙයුම් හා උපදෙස් දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩබලබන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් මොහමඩ් අල්දොලයිලන් , ව්‍යාපෘති කළමනාකාර ඉංජිනේරු අලොබයිද් බන්දාර් අබ්දුල්ලාහ් ඔ, ව්‍යාපෘති කළමනාකාර ඉංජිනේරු අල්රෂෙඩ් සමඟ පවත්වන ලද සාකච්ඡා සාර්ථව අවසන් වූ අතර එහිදී සංවර්ධනය සඳහා සෞදි අරමුදලෙන් සෞදි රියාල් මිලියන 187.5ක සහනදායී ණය මුදලක් ලබා දීමට එකඟ විය.


නව අදහස දක්වන්න