වාහන තදබදය අඩු කරන්න විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් | දිනමිණ


 

වාහන තදබදය අඩු කරන්න විශේෂ උපදෙස් මාලාවක්

විජයානි එදිරිසිංහ

අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය අවසන් වී මෙම සති අන්තයේ කොළඹට එන වාහන තදබදය අඩුකර ගැනීම පිණිස රථවාහන පොලිසිය මඟින් රථවාහන පොලිස් නිලධාරීන්ට විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් ලබා දී තිබේ.

පසුගිය දින දහයක පමණ නිවාඩු දිනවලින් පසු ලබන සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින වන විට කොළඹට පෞද්ගලික රථවාහන ලක්ෂ ගණනක් ඇදී එන බවට විශ්වාස කෙරේ. එහිදී විශේෂයෙන් වාහන තදබදයක් ඇතිවන නිසා මාර්ග වෙළෙඳසල් අසල නිකරුණේ වාහන ගාල්කර තැබීම වළක්වාලමින් තදබදය අඩුකර ගැනීම පිණිස මෙම විශේෂ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

නව අදහස දක්වන්න