ලං.වි.ම. පියපුතු පදනම මත රැකියා ලබාදීම ඉහළට | දිනමිණ

ලං.වි.ම. පියපුතු පදනම මත රැකියා ලබාදීම ඉහළට

 ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියයට10 ක් වූ පියපුතු පදනම මත රැකියා ලබාදීම 12.5% දක්වා වැඩි කරන බව විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය, රවී කරුණානායක මහතා කියා සිටියි.  
 
අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පලකළේ, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට වසර 50 ක් සපීරීම නිමිත්තෙන්, එහි වසර 30 කට අධික කාලයක සේවය කළ සේවකයින්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් පියපුතු පදනම යටතේ රැකියා ලබාදීමේ අවස්ථාවකට සහභාගි වෙමිනි. 
 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් පිළියන්දල පුහුණු කිරීම් ආයතනයේදී මෙසේ පත්වීම් ලිපි ලබාදීම සිදු කෙරිනි. මෙහිදී සේවක දරුදැරියන් 123 ක් වෙනුවෙන් අමාත්‍යවරයා අතින්  පත්විම් ලිපි ප්‍රදානය කෙරිනි.
 
 
වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය කරුණානායක මහතා,
 
"අද විදුලිබල මණ්ඩලයේ ස්ථිර සහ අනියම් වශයෙන් සේවකයින් තිස්එක් දහසක් පමණ සිටිනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ රැකියාවන් සදහා පුදුමාකාර ඉල්ලුමක් තිබෙන්නේ. එක ආයතනයකට මෙවන් ඉල්ලුමක් තිබෙනවා මම මීට පෙර දැකලා නැහැ. පිටස්තර ලෝකයා අන්න ඒ වගේ යහපත් ආකල්පයක්,  දැඩි විශ්වාසයක් තමයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන තිබෙන්නේ. එවන් වූ ආයතනයක් වසර  50 ක් සපුරන මෙම අවස්ථාවේ, එහි වසර 30 කට අධික කාලයක්  සිය ශ්‍රමය කාලය කැප කරමින් කෙරූ සේවයට උපහාරයක් වශයෙන් පියපුතු පදනම යටතේ තමන්ගේ දරුවෙකුට සුදුසුකම් මත මෙම ආයතනයේ රැකියා අවස්ථාවක් ලබාදීම තමයි අද මේ සිදුකරන්නේ.  මෙම පියපුතු පදනම මත රැකියා ලබාදීම මේ දක්වා 10% ක ප්‍රමාණයක් තමයි තිබණේ. මෙම ප්‍රමාණය මම 12.5% දක්වා වැඩි කරනවා.
 
විදුලිබල මණ්ඩලයේ පැවැත්ම තිබෙන්නේ ලක්ෂ 67 ක් වන පාරිභෝගික ජනතාව නිසයි. ඒ අය විදුලි බිලක් ගෙව්වේ නැත්නම් ලංවිමට ඉදිරියට යාමක් නැහැ. මේ වනවිට යාපනය ප්‍රදේශයේ පැය  24 ක් ඇතුලත ගෘහස්ත විදුලි ඉල්ලුමක් සපුරාලනවා. මේ ක්‍රමය සමස්ත දිවයින පුරාම ව්‍යාප්ත කරන්න ඇයි බැරි.  කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ විදුලි ඉල්ලුමක් ලබාදෙන්න ලංවිමට මේ වනවිට මාස ගණනාවක් ගතවෙනවා. මේ ක්‍රමය වෙනස් කරලා, නව විදුලි ඉල්ලුම් හැකි ඉක්මණින් ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතුයි" යැයි පැවසීය.

අදහස් 2ක් ඇත

This is not a good idea, employees who worked for CEB have received a monthly salary like any other in the Government sector. So why differential treatment for their children . Recruitment for any positions in the Government or CEB must be made only on the merits of the candidates and not on any other criteria, only the best must be recruited then only the CEB would prosper

This is not a good idea, employees who worked for CEB have received a monthly salary like any other in the Government sector. So why differential treatment for their children . Recruitment for any positions in the Government or CEB must be made only on the merits of the candidates and not on any other criteria, only the best must be recruited then only the CEB would prosper

නව අදහස දක්වන්න