නැඳුන්ගමුවේ රාජාට හිසතෙල් ගැල්වූ අවස්ථාව | දිනමිණ

නැඳුන්ගමුවේ රාජාට හිසතෙල් ගැල්වූ අවස්ථාව

අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍රානුකූලව නැඳුන්ගමුවේ රාජා හස්තියාට නැඳුන්ගමුවේ ධර්මවිජය රාලහාමි විසින් නැකැතට හිසතෙල් ගැල්වූ අවස්ථාව. බෙල්ලන්විල රාජ මහා විහාරයේ පැවති හිසතෙල් ගෑමේ උත්සවයේ අවස්ථාවක් කුඩා සේයාරුවේ වේ.

ඡායාරූප-ගම්පහ සංචාරක, බොරලැස්ගමුව සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න