ආබාධිත පිරිසගේ මූලික අයිතීන් ආයතන 8ක කඩලා | දිනමිණ

ආබාධිත පිරිසගේ මූලික අයිතීන් ආයතන 8ක කඩලා

නෙල්කා මැදගෙදර

පොදු ආයතන, පොදු ස්ථාන වලට පිවිසීම සඳහා ආබාධිත පුද්ගලයන්ට විශේෂිත පිවිසුම් මාර්ග සහ පිවිසුම් දොරටු ඉදි නොකර ඔවුන්ගේ පිවිසීමට බාධා කිරීමෙන් රජය මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට තීන්දු කළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එවැනි පිවිසුම් ඉදි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස රාජ්‍ය ආයතන අටකට නියෝග කෙළේය.

ඊට අමතරව පෙත්සම්කාර පාර්ශ්වය වෙත රුපියල් පනස්දහසක නඩු ගාස්තු ගෙවන ලෙසද රජයට නියම කෙරිණි.

පොදු ස්ථාන වලට පිවිසීමට ආබාධිත පුද්ගලයන්ට විශේෂිත පිවිසුම් දොරටු සහ මාර්ග ඉදි නොකිරීමට එරෙහිව ගොනු කර තිබූ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක තීන්දුව ප්‍රකාශ කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය කෙළේය.

ප්‍රසන්න ජයවර්ධන, මුර්දු ප්‍රනාන්දු, විජිත් කේ. මලල්ගොඩ යන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ල විසින් මෙම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණි.

ආබාධිත පුද්ගලයකු වන ආචාර්ය අජිත් සී.එස්. පෙ‍රේරා විසින් මෙම පෙත්සම ගොනු කර තිබුණි.

පොදු ස්ථාන වලට පිවිසීමේදී ආබාධිත පුද්ගලයන්ට විශේෂිත වූ පිවිසුම් නොතිබීම නිසා ඔවුන්ට බාධාවීමෙන් මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය වන බවට පැමිණිලි කරමින් මෙම පෙත්සම ගොනු කර තිබුණි.

එම පෙත්සම විභාගය අවසන් කරමින් පෙත්සම්කරුගේ පාර්ශ්වය ඉදිරිපත් කළ කරුණු පිළිගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව සමාජ සේවා, සමාජ සුබසාධන, ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා වන ජාතික සභාවේ සභාපතිවරයා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමැතිවරයා, බස්නාහිර සංවර්ධන සහ මහ නගර සංවර්ධන ඇමැතිවරයා, අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා, අධිකරණ සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැතිවරයා, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ එම සියලු ආයතන වල ලේකම්වරුන්ට බලපාන පරිදි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් නියෝගයක් නිකුත් කෙරිණි.

2006 අංක 01 දරන ආබාධිත (සංශෝධන) පනත අනුව රජයේ සහ පොදු ස්ථානවලට පිවිසීම සඳහා විශේෂිත වූ පිවිසුම් දොරටු ආබාධිතයන් වෙනුවෙන් ඉදිකරන ලෙස නියම කර තිබේ.

එම ආයතන අට යටතේ ක්‍රියාත්මක වන දෙපාර්තමේන්තු, මණ්ඩල, සංස්ථා, අධිකාරි, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වල අදාළ පිවිසුම් ඉදිකරන ලෙස නියම කර තිබේ. ‍ඊට අදාළ චක්‍රලේඛ වහාම නිකුත් කරන ලෙස එම අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන වල ලේකම්වරුන්ට නියම කරන ලදී.

මෙම නියෝග අනුව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නිරන්තරයෙන් අවධානයෙන් පසුවන බවත් එම අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ නොකිරීම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවෙහි නීතිමය පියවර ගැනීමට හේතුවන බවත් අදාළ තීන්දුවෙහි දැක්වේ.

පෙත්සම්කාර අජිත් සී.එස්. පෙරේරා පෙත්සම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතර රජයේ නීතිඥ රජිත පෙරේරා නීතිපති වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේය.

නව අදහස දක්වන්න