සමෘද්ධි සංවර්ධන චක්‍රලේඛයට සංශෝධන | දිනමිණ


 

සමෘද්ධි සංවර්ධන චක්‍රලේඛයට සංශෝධන

මානෙල් පුෂ්ප කුමාරි

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අන්තර්ග්‍රහණය වන නිලධාරීන්ට බලපා ඇති පරිපාලන ගැටලු විසඳීමට ඊට අදාළ චක්‍රලේඛය නැවත සංශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එස්.ඊ.ආර්.ටී.එම්.එස්.පී.බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

2019/04/04 දින නිකුත් කළ සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ 03/2019 චක්‍රලේඛයේ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් ඇමැති දයා ගමගේ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවක දී ලබාදුන් තීන්දුව අනුව මෙම චක්‍රලේඛයේ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ වෘත්තීය සමිති හා සමස්ත කාර්යය මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම අනුව එම චක්‍රලේඛයේ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ නැවත සලකා බැලීමක් සිදු කරන බවත් ඒ මහතා අවධාරණය කළේය.

ඒ සම්බන්ධව අදාළ ආයතන හා කාර්යය මණ්ඩල සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව අවශ්‍ය සංශෝධන සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ වැටුප් සහ දීමනා පිළිබඳ පැන නැඟුණ ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා මෙම සංශෝධනය කරන බවත් හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේ ය.

නව අදහස දක්වන්න