අවුරුදු සමයේ අධිවේගී මාර්ග ආදායම සරුයි | දිනමිණ

අවුරුදු සමයේ අධිවේගී මාර්ග ආදායම සරුයි

සමන්මලී ප්‍රියශාන්ති

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු සමයේදී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයෙන් රුපියල් මිලියන 320 ක අදායමක් හිමි ව තිබේ. අප්‍රේල් 5 සිට 16 දක්වා කාලයේදී මෙම ආදායම උපයා ඇත.

පසුගිය 11 වැනිදා වාහන එක්ලක්ෂ දස දහසක් අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කර තිබෙන අතර එය වැඩිම රථ වාහන සංඛ්‍යාවක් අධිවේගී මාර්ගය භාවිත කළ දිනයයි.

ඉකුත් වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ අලුත් අවුරුදු සමයේ දී අධිවේගී මාර්ගවල ආදායම සියයට 10 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් හා නඩත්තු අංශයේ අධ්‍යක්ෂ එස්.ඕපනායක මහතා පැවැසීය. පසුගිය 15 වැනිදා වාහන 9500 ක් අධවේගී මාර්ගය භාවිත කළ අතර එදින ආදායම රුපියල් මිලියන 20 කි.

නව අදහස දක්වන්න