නොත්‍රදාමය යළි ගොඩනැඟීමට දැනටමත් ඩොලර් බිලියනයක් | දිනමිණ


 

නොත්‍රදාමය යළි ගොඩනැඟීමට දැනටමත් ඩොලර් බිලියනයක්

නොත්‍රදාමය නැවත ගොඩනැඟීමේ අරමුදලට මේ වන විට ලොව නන් දෙසින් ඩොලර් බිලියනයකට අධික මුදලක් ලැබී ඇතැයි වාර්තා වේ. ප්‍රංස ජනාධිපති එම්මානුවෙල් මැක්රොන් මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් වසර 5ක් ඇතුළත මේ ඉදිකිරීම් නිම කරන බව කියා ඇත.

නව අදහස දක්වන්න