මියගිය සංඛ්‍යාව 185ක් දක්වා ඉහළට - UPDATE | දිනමිණ

මියගිය සංඛ්‍යාව 185ක් දක්වා ඉහළට - UPDATE

දිවයිනේ ස්ථාන 06 ක සිදුවූ පිපිරීම්වලින් මියගිය සංඛ්‍යාව 185 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

තුවාල තුවාල ලැබු පිරිස 469 කි.

මියගිය 46 දෙනෙකුගේ සිරුරු රෝහලේ තබා ඇති බවයි ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සමින්දි සමරකෝන් පැවසුවේ.

මියගිය විදේශිකයින් 11 දෙනෙකු ද ඒ අතර වේ.

කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 259 කි.

පිපිරීම්වලින් මිය සංඛ්‍යාව 52 දක්වා ඉහලට - UPDATE

දිවයින පුරා සිදුව ඇති පිපිරීම්වලින් මිය සංඛ්‍යාව මේ වන විට 52 දක්වා ඉහල ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව තුවාලකරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව 280 දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.

පිපිරීම්වලින් මිය සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහලට - UPDATE

දිවයින පුරා සිදුව ඇති පිපිරීම්වලින් මිය සංඛ්‍යාව 27 දක්වා ඉහල ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව තුවාලකරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව 207 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව ද සදහන්.

නව අදහස දක්වන්න