තෙලිජ්ජවිල මැදි විදුහලට නවීන පරිගණකාගාරයක් | දිනමිණ


 

තෙලිජ්ජවිල මැදි විදුහලට නවීන පරිගණකාගාරයක්

තෙලිජ්ජවිල මධ්‍ය විද්‍යාලයේ පරිගණක අංශයට ප්‍රමිතිගත පරිගණකාගාරයක අවශ්‍යතාව පැවැති අතර, ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය, මාතර සීමාසහිත හරිශ්චන්ද්‍ර කාර්මාන්ත ආයතනය හා එක්ව රුපියල් දසලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් වැය කර මේ පරිගණකාගාරය නවීකරණ සද් ක්‍රියාව සිදු කර ඇත.

මේ නවීකරණය කරන ලද පරිගණකාගාරය පසුගිය දා සීමාසහිත හරිශ්චන්ද්‍ර කාර්මාන්ත ආයතනයේ කළමනාකාර අධක්ෂ සේනක සමරසිංහ, කළමනාකාර කුසල් ජනරංජන යන මහත්වරු සහ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සුජිත් විජේසිංහ සහ බී. පී. ජී. ගුණතිලක යන මහත්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විවෘත කරන ලදි. එම අවස්ථාවට විදුහලේ විදුහල්පති ආදි ශිෂ්‍ය ජයන්ත මීගොඩ මහතා ද සහභාගී විය.

තෙලිජ්ජවිල සමූහ

නව අදහස දක්වන්න