මියගිය සංඛ්‍යාව 290ක් දක්වා ඉහළට | දිනමිණ


 

මියගිය සංඛ්‍යාව 290ක් දක්වා ඉහළට

දිවයිනේ ස්ථාන 08 ක ඊයේ සිදුවු පිපිරීම්වලින් මියගිය සංඛ්‍යාව 290ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ, තුවාලකරුවන් 500ක් පමණ වාර්තා වන බවයි.

නව අදහස දක්වන්න