මියගිය රටවැසියන් සිහිකොට දඹුල්ලේ නිහඬතාවක් | දිනමිණ

මියගිය රටවැසියන් සිහිකොට දඹුල්ලේ නිහඬතාවක්

සිගිරිය විශේෂ

පසුගියදා බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් මියගිය රට වැසියන් සිහිකොට විනාඩි තුනක නිහඬතාව සුරකින්නට දඹුල්ල උයන් වත්ත පුරාණ රජමහා විහාරස්ථ පිහිටි සාමණේර භික්ෂු පුහුණු ආයතනය හා ළමා නිවාසයේ සිටින දරු පිරිසක් 23 දින උදේ එක්ව සිටියහ.

දඹුල්ල උයන් වත්ත පුරාණ රජමහා විහාරාධිපති හල්මිල්ලවැව පේමරත්න හිමියන් සහ දඹුල්ල පහලවැව සිත නිවන තැන වැඩසිටින කණ්ඩලමේ ගුණරතන හිමියන් විසින් මෙම නිහඩ තාව සුරැකීමේ ක්‍රියාවලිය දඹුල්ලේ සූදානම් කර තිබිණි.

නිහඬතාව සුරකින අවස්ථාවේ දඹුල්ල නගරයේ සුදු කොඩි ඔසවා ශෝක බැනර් ප්‍රදර්ශනය කොට තිබෙන අයුරු දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබිණි. එමෙන්ම බස් රථවල ගමන් කරමින් සිටි බොහෝ දෙනෙකුද බස් රථ නවතා මඟීන් ද සමග විනාඩි තුනක එම නිහඬතාව සුරකිනු අයුරුද දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබිණි.

නව අදහස දක්වන්න