වැල්ලවාය නගරය පුරා සුදු කොඩි | දිනමිණ

වැල්ලවාය නගරය පුරා සුදු කොඩි

වැල්ලවාය විශේෂ ජී. අයි. ආර්. ගරුසිංහ

ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මියගිය සියලු දෙනා වෙත සොව පලකරමින් වැල්ලවාය නගරය පුරා මාර්ගයන් හරහා මෙන්ම සෑම වෙළෙඳසලක් ආශ්‍රිතවම සුදු කොඩි හා ධජ පතාක ඔසවා තිබෙනු දක්නට ලැබුණි .

ඒ අතර නගරයේ වෙළෙඳසල් රැසක් පෙරේදා මෙන්ම (23) දිනයේද වසා දමා තිබු අතර ජනාකිර්ණ නගරයක් වන වැල්ලවාය නගරය හා බස්නැවතුම්පොළ පාළු ස්වාභාවයක් ගෙන තිබෙන අයුරු දක්නට ලැබුණි .


නව අදහස දක්වන්න