සැවෝයි අසල පාලනය කරන ලද පිපුරුමක් | දිනමිණ


 

සැවෝයි අසල පාලනය කරන ලද පිපුරුමක්

පුපුරවන ලද යතුරුපැදිය

වැල්ලවත්ත සැවෝයි සිනමා හල අසල යතුරුපැදියක් පරික්ශා කිරිමට පාලනය කරන ලද පිපුරුමක් පොලිසිය විසින් සිදු කර තිබේ.

ආරක්ෂක හේතුන් මත සැවෝයි සිනමා හල අසල නවතා තිබු යතුරු පැදිය පරික්ෂාවට ලක් කිරීමට වූ අවශ්‍යයතාව මත පොලිසිය විසින් මෙම පිපුරුම සිදු කර ඇත.

යතුරුපැදියේ ආසනය විවෘත කිරිම සදහා මෙම පිපුරුම සිදු කොට ඇත.

අවට ජනතාව අනිසි බියක් ඇති කරගත යුතු නැති බවයි පොලිසිය පෙන්වා දෙන්නේ.

 

නව අදහස දක්වන්න