මොවුන් පිළිබඳ තොරතුරු වෙතොත් දැනුම් දෙන්න | දිනමිණ

මොවුන් පිළිබඳ තොරතුරු වෙතොත් දැනුම් දෙන්න

පසුගියදා සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරවලට අදාළව පහත ඡායාරූපවලින් දැක්වෙන සැකකරුවන් හා සැකකාරියන් හඳුනාගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මහජන සහය පතයි.

මොහොමඩ් ඉවුහයිම් සාදික් අබ්දුල්හක් , ෆාතිමා ලතිෆා, මොහොමඩ් ඉවුහයිම් ශාහීඩ් අබ්දුල්හක්, පුලස්තීනි රාජේන්ද්‍රන් නොහොත් සාරා , අබ්දුල් කාදර් ෆාතීමා කාදියා, මොහොමඩ් කාසීම් මොහොමඩ් රිල්වාන් යන සැකකරුවන් හා සැකකාරියන්ගේ ඡායාරූප මෙලෙස මාධ්‍යයට නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අතර පිරිමි තිදෙනෙකු සහ කාන්තාවන් තිදෙනෙකු සිටියි.

පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ, මොවුන් පිළිබඳ යම් තොරතුරක් වෙතොත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත සඳහන් දුරකතන අංකවලට දැනුම්දෙන ලෙසයි.

දුරකතන අංක :

071- 8591771
011-2422176
011-2395605

නව අදහස දක්වන්න