නව අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය | දිනමිණ


 

නව අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය

අගවිනිසුරු ධුරය සඳහා නීතිපති ලෙස කටයුතු කළ ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි ජයසූරියගේ නාමය සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ ඒකමතික අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද(26) පෙරවරුවේ එහි සභාපති කථානායක කරු ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී රැස් විය. 

අගවිනිසුරු ධුරය සහ විගණකාධිපතිධුරය පත්කිරීම සඳහා වන ජනාධිපතිතුමා විසින් යොමු කරන ලද නිර්දේශයන් සළකා බලන ලද අතර ඒ අනුව අගවිනිසුරු ධුරය සඳහා නීතිපති ලෙස කටයුතු කළ ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි ජයසූරියගේ නාමය සහ විගණකාධිපතිධුරය සඳහා අතිරේක විගණකාධිපති ලෙස කටයුතු කළ චූලන්ත වික්‍රමරත්නගේ නාමය සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ ඒකමතික අනුමැතිය හිමිවිය. 

ඒ අනුව අදාළ පත්කිරීම සඳහා එම අනුමැතිය ජනාධිපතිවරයා වෙත දන්වා යැවෙනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න