මහ කන්නයේ වී මිලිදී ගැනීමට මැයි මාසයේත් ගබඩා විවෘතයි | දිනමිණ


 

මහ කන්නයේ වී මිලිදී ගැනීමට මැයි මාසයේත් ගබඩා විවෘතයි

(බුද්ධිකා ඉඹුලාන)
 
මෙවර මහ කන්නයේ වී අස්වැන්න මිලදී ගැනීම සඳහා මැයි මාසයේදීත් ගබඩා විවෘත කර ඇති බව වි අලෙවි මණ්ඩයේ සභාපති කස්තුරි අනුරාධනායක මහතා පවසයි.
 
තමන්ගේ වී අස්වනු කිසිම විටෙක අඩු මිලට පෞද්ගලික අංශයට නොදෙන්නැයි වී අලෙවි මන්ඩලය  ගොවීන්ගෙන්  ඉල්ලා සිටින බවත්,රජය නාඩු කිලෝවක් රුපියල් 37කටත් සම්බා කිලෝව රුපියල් 41කට ත් මිලදී ගන්නා බවත් සභාපතිවරයා කියයි.
 
මෙට්‍රික් ටොන් 1,50,000ක වී මිලදී ගැනීමේ  ඉලක්කයක් රජය සතුවන බවත් මේවන විට වී අලෙවි මණ්ඩලය මඟින් මෙවර මහ කන්නයේ අස්වැන්නෙන් වී මෙට්‍රික් ටොන් 50,000ක් මිලදී ගෙන ඇති බවත් අනුරාධනායක මහතා පවසයි.මේ වන විට යාපනය සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවල වී මිලදී ගැනීම් අවසන් කර ඇති බවද ඒ මහතා සඳහන් කරයි.
 
මේ වන විට වැඩිම අස්වැන්නක් මිලදී ගැනිම අම්පාරෙන් වාර්තා වන අතර නාඩු වී මෙට්‍රික් ටොන් 8751ක්ද, සම්බා වී මෙට්‍රික් ටොන් 2703ක්ද, අම්පාර දිස්ත්‍රි ක්කයෙන් මණ්ඩලය මිලට ගෙන ඇත.
 
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් සම්බා වීමෙට්‍රික් ටොන් 6172ක්ද, නාඩු වී මෙට්‍රික් ටොන් 1002ක්ද මිලට ගෙන ඇති අතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් නාඩු වී මෙට්‍රික් ටොන් 8542ක්ද, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙන් නාඩු වී මෙට්‍රික්ටොන් 2857ක්ද, වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් නාඩු වී මෙට්‍රික් ටොන් 2634ක්ද, කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයෙන් නාඩු වී මෙට්‍රික්ටොන්2620ක්ද මණ්ඩලය විසින් මිලට ගෙන ඇත.
 
පොළොන්නරුව, අම්පාර, මාතලේ, කුරුණෑගල, පුත්තලම, ගම්පහ, මහනුවර, බදුල්ල, කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, වව්නියාව, යාපනය, මන්නාරම, අනුරාධපුර, හම්බන්තොට, මොනරාගල, රත්නපුර, මඩකලපුව,ත්‍රිකුණාමලය ඇතුලු දිස්ත්‍රික්ක 20ක වී මිලදී ගැනීම වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් සිදුකරයි.වී මිලදී ගැනීම සඳහා රජය මඟින් රු. මිලියන 5000ක් වෙන් කොට ඇති අතර ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයන්හි දිස්ත්‍රි ක් ලේකම්වරු හරහා වී මිලදී ගැනීමට මුදල් වෙන් කර ඇත.
 
 

නව අදහස දක්වන්න