‘ෆොනී’ ප්‍රචණ්ඩ වන ලකුණු | දිනමිණ


 

‘ෆොනී’ ප්‍රචණ්ඩ වන ලකුණු

ගිණිකොනදිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදේ ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර දෙසින් පවතින ‘ෆොනී’ සුළි කුණාටුව ඉදිරි පැය 12 තුළ චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, එය ලබන 30 වැනි දා දක්වා නැගෙනහිර වෙළරට ඔබ්බෙන් වයඹ දෙසට ගමන් කරනු ඇති බවයි.

අනතුරුව එය ඊසාන දෙසට ගමන් කරනු ඇති.

                                                                මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

                                                2019 අප්‍රේල් මස 28 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි

ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර දෙසින් පවතින සුළි කුණාටුව (‘ෆොනී’)28වනදින පෙ.ව. 02.30 වන විට පොතුවිල් සිට නැගෙනහිර දෙසින් කි.මී 670 පමණ දුරින් උතුරු අක්ෂාංශ 6.9 ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 87.9 ත් ආසන්නව ස්ථානගතව පවතී.

මෙම පද්ධතිය ඉදිරි පැය 12 තුලදීචණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වී ඊළඟ පැය 24 තුල ඉතා චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් වේ යැයි අනුමාන කෙරේ.

මෙම පද්ධතියඅප්‍රේල් මස 30 වනදිනදක්වා නැගෙනහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් වයඹ දෙසට ගමන් කර ඉන්පසුව ක්‍රමයෙන්නැවත හැරී ඊසාන දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වලාකුළින් බරව පවතිනු ඇත.

බස්නාහිර,දකුණු, සබරගමුව,වයඹ සහ මධ්‍යමපළාත්වලතැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසිඇතිවේ.

දකුණු, බස්නාහිර සහසබරගමුව පළාත්වලඇතැම් ස්ථාන වල මි.මී. 100 ක පමණ තද වර්ෂාපතනයන් ඇති විය හැක.

සෙසු පළාත්වලස්ථාන ස්වල්පයක සවස 2.00 න් පමණපසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිලිබඳ අවධානය යොමුකරන ලෙස මහජනතාවගෙන් සහ ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවගෙන්ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

                                               ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය

                                                 2019 අප්‍රේල් මස 28 දින උදෑසන 05.30 ට නිකුත් කරන ලදි

ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ, ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර දෙසින් පවතින සුළි කුණාටුව (‘ෆොනී’) 28 වන දින පෙ.ව. 02.30 වන විට පොතුවිල් සිට නැගෙනහිර දෙසින් කි.මී 670 පමණ දුරින් උතුරු අක්ෂාංශ 6.9 ත් නැගෙනහිර දේශාංශ 87.9 ත් ආසන්නව ස්ථානගතව පවතී.

මෙම පද්ධතිය ඉදිරි පැය 12 තුලදී චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් දක්වා වර්ධනය වී ඊළඟ පැය 24 තුල ඉතා චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් වේ යැයි අනුමාන කෙරේ.

මෙම පද්ධතිය අප්‍රේල් මස 30 වන දින දක්වා නැගෙනහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් වයඹ දෙසට ගමන් කර ඉන්පසුව ක්‍රමයෙන් නැවත හැරී ඊසාන දෙසට ගමන් කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.

දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල තැනින් තැනවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. දකුණු මුහුදු ප්‍රදේශ වල තැනින් තැන තරමක් තදවැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළං නිරිත සිට බස්නාහිර දක්වා වන දිශා වලින් හමන අතරසුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (30-40) පමණ වේ (පද්ධතිය චණ්ඩ සුළි කුණාටුවක් බවට පත් වීමෙන් පසුවසුළගේ වේගයවිටින් විට පැ.කි.මී (50-60) දක්වා වැඩි විය හැක).

ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර සහ ගිනිකොණ දෙසින් වන ගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල පැ.කි.මී (70-80) දක්වා වන සුළං සමඟ විටින් විට හමන පැ.කි.මී 90 දක්වා වන ප්‍රහාරාත්මක සුළං බලාපොරොත්තුවේ. එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට ඉතා රළු සිට දළ රළු වේ (පද්ධතියේ කේන්ද්‍රයේ සිට කි.මී. (200-300) අතර මුහුදු ප්‍රදේශවලසුළගේ වේගයපැ.කි.මී 100 දක්වා වැඩි විය හැක).

ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර සහ ගිනිකොණ දෙසින් වන ගැඹුරු බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ නැවත දැනුම්දෙන තුරුධිවර සහ නාවුක කටයුතු වලින් වලකින ලෙස ධීවරයන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිලිබඳ අවධානය යොමුකරන ලෙස මහජනතාවගෙන් සහ ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිලිබඳ අවධානය යොමුකරන ලෙස ධීවර හා නාවුක ප්‍රජාවගෙන්ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

නව අදහස දක්වන්න