රුව­න්වැලි සෑයේ හුණු පිරි­යම් කරයි | දිනමිණ

රුව­න්වැලි සෑයේ හුණු පිරි­යම් කරයි

 

වර්ෂයක් පාසා සිදුවන ඓතිහාසික අනුරාධපුරයේ රුවන්වැලි සෑය හුණු පිරියම් කිරීමේ කටයුතු මෙවරද මේ වන විට ආරම්භ වී තිබේ. වෘත්තීය නිපුණත්වයකින් යුතු මිනිස් ශ්‍රමය භාවිත වන අවස්ථාවක් මෙන්ම විශාල ධන සම්භාරයක් වැයවන කාර්යකි. සමස්තයක් ලෙස මෙම හුණු පිරියම් කිරීමේ කාර්ය නිමා කිරීම සදහා මෙවර රුපියල් ලක්ෂ 80 කට ආසන්න මුදලක් වැයවන බවට මේ වන විට නිගමනය වී ඇත. මතුගම, වළල්ලාවිට, ඇල්පිටිය ආදි ප්‍රදේශ වල සිට පැමිණි තිස්පස්දෙනෙකුගෙන් පමණ සමන්විත ශිල්පී කණ්ඩායමක් මෙවර ද මෙම පිංකමට දායකව සිටිති.

තඹුත්තේගම විශේෂ - ඩබ්ලිව්.ප්‍රදීප්


නව අදහස දක්වන්න