මාතරට මැටි කර්මාන්ත ගම්මානයක් සංවර්ධනයට ලක්ෂ 30ක් | දිනමිණ


 

මාතරට මැටි කර්මාන්ත ගම්මානයක් සංවර්ධනයට ලක්ෂ 30ක්

විෂයභාර ඇමැති රිෂාඩ් බදීයුදීන් සහ නියෝජ්‍ය ඇමැති බුද්ධික පතිරණ මහත්වරුන්ගේ නායකත්වයෙන්, ජාතික ශිල්ප සභාවේ සභාපතිනී හේෂානි සතිශ් බෝගොල්ලාගම මහත්මියගේ මුලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යවසායකත්ව ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මාතර මංගල සමරවීරපුර මැටි ගම්මානය සංවර්ධනය කෙරිණි.

ප්‍රතිලාභී පවුල් 40කට විදුලි සකපෝරු, ගෑස් වළං අච්චු, මැටි පහන් අච්චු සහ පවුල් 18කට පෝරණු ඉදි කරගැනීමට අවශ්‍ය ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය ආධාර ආදී පහසුකම් රැසක් මේ සංවර්ධනය වැඩසටහන යටතේ ලැබී ඇත. මේ ප්‍රතිලාභ ලබාදීමට ජාතික ශිල්ප සභාව මිලියන 3ක් වැය කර ඇත. කැලණිය, වරාගොඩ සෙරමික් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ගම්මානය ද මේ වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කර දී පසුගිය දා ජනතා අයිතියට පත් කර ඇත.

එහි දී අදහස් දැක්වමින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමැති බුද්ධික පතිරණ මහතා මෙසේ ද කීය.

හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් හැටියට තම හැකියාව උද්දීපනය කරමින්, ඉදිරියට ගෙන යන්න. මම මේ අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න කාලයේ ඔබව තනි නොකර අවශ්‍යම සහයෝගය ලබා දෙමින් කටයුතු කරනවා. ජාතික ශිල්ප සභාව හා එක්ව අප අමාත්‍යාංශය ඔබ වැනි පිරිස් වෙත රැකියා නිර්මාණය කිරීමට හැකි අමාත්‍යාංශයක්. මේ ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන දිස්ත්‍රික්ක 25ම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කරනවා. නිදහස ලැබීමෙන් පසු හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන කෙරෙහි අවධානය අඩු වුවත් තමන්ගේ ආර්ථිකයත්, ගමේ ආර්ථිකයත් ශක්තිමත් කරනවා. ඒ වගේම රටේ සංස්කෘතිය අනාගතය ඉදිරියට රැගෙන යා යුතුයි.

විශේෂ ඉන්දියානු කණ්ඩායමක්, කිරින්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කිරින්ද ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප සභාපති, මන්ත්‍රීවරු, මුලටියන ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරු, ජාතික ශිල්ප සභාවේ අධ්‍යක්ෂ, චන්ද්‍රමාලි ලියනගේ මහත්මිය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීහු මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

සටහන- මදාරා මුදලිගේ 

නව අදහස දක්වන්න