වසර හැටක් දියුණුව සිහිනයක් වූ මැදවල නගරයට සංවර්ධන අරුණලු | දිනමිණ


 

වසර හැටක් දියුණුව සිහිනයක් වූ මැදවල නගරයට සංවර්ධන අරුණලු

වසර හැටක කාලයක් සංවර්ධනය සිහිනයක්ව පැවැති මැදවල නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වසර දෙකක කාලයකින් රුපියල් මිලියන 1471ක වියදමින් සංවර්ධනය කර නිමාවට පත්කර දීමට වර්තමාන ආණ්ඩුව සමත්ව ඇත.

චීන සංවර්ධන බැංකුවේ ණය ආධාර යටතේ ප්‍රජා ප්‍රමුඛ මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන අනුව මෙම නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

හාරිස්පත්තුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක හා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍ය අබ්දුල් හලීම් මහතාගේ යෝජනාවකට අනුව එවකට උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයාව සිටි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ දායකත්වයෙන් මෙම සංවරධන ව්‍යාපෘතිය අරඹා වසර දෙකක් ගතවීමටත් පෙර නිමකර දීමට පියවර ගෙන තිබේ. හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ප්‍රධාන වාණිජ නගරයක් ලෙස සැලකෙන මැදවල නගර සංවරධන ව්‍යාපෘතියට සමඟාමීව මැදවල රණවන මාර්ගය කාපට් කර සංවරධනය කරදීමට ද පියවර ගෙන ඇත. මෙම මාර්ග දෙකට මන්තීරු දෙක බැගින් ඇතුළත් වේ. මෙම තත්ත්වය යටතේ මාර්ග පුළුල්වීම නිසා අනතුරු වළකා ගැනීමට ද අවකාශය සැලසී ඇත. තවද නගරයට ප්‍රවේශ මාර්ග වශයෙන් වැටී ඇති දෙබරලෑව සූරියකුඹුර මාර්ගය, පැලෑහැටිපොළ දෙබරලෑව මාර්ගය, රජපිහිල්ල බෝතොට මාර්ගය, දොඩන්තැන්න බටගල්ල මාර්ගය කාපට් කර සංවර්ධනය කරදීමට ද පියවර ගෙන ඇත.

සමස්ත නගර සංවරධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාර්ග කිලෝමීටර් දාහතක් පමණ කාපට් කර නිමවා ඇති අතර පාලම් දෙකක්ද නවීකරණය කර ඇත. අපනයන බෝග නිෂ්පාදනයට ඉහළම දායකත්වයක් ලබාදෙන පවුල් පන්දාහකට පමණ මෙම නගර සංවරධන වැඩපිළිවෙළ යටතේ සෘජුවම වාසි සැලසේ. නගරයේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන ව්‍යාපාර ප්‍රජාවටද නවීන පහසුකම් රැසක් මෙම නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ හිමිව ඇත.

මෙම නගර සංවරධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබාදුන් හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක හා හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී තිලක් රණසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ නිදහස ලැබීමෙන් පසුව මැදවල ප්‍රදේශවාසීන්ට ආණ්ඩුවක් ලබාදුන් ඉහළම තිළිණය මැදවල නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය බවයි. මෙහි ගෞරවය ජනාධිපතිතුමාට හා අගමැතිතුමාට ද ව්‍යවසාය සංවරධන ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මෙන්ම තැපැල් සේවා අමාත්‍ය අබ්දුල් හලීම් මහතාට ද හිමිවන බව කීය. මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව නිමවීම නිසා ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතය සාර්ථක කරගැනීමට ලැබෙන පිටිවහල ඉතා විශාල බවද හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

 

නව අදහස දක්වන්න