ආරක්ෂාව තහවුරුයි දෙවැනි පාසල් වාරය ඇරඹේ | දිනමිණ


 

ආරක්ෂාව තහවුරුයි දෙවැනි පාසල් වාරය ඇරඹේ

ආරක්ෂක මණ්ඩලය පුමුඛ ආරක්ෂක අංශ පාසල්වල ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බව දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව 2019 වසරේ දෙවෙනි වාරය සඳහා පාසල් ආරම්භ කිරීම ඊයේ (6) සිදු විය. කෙසේ වෙතත් මෙදින සිසුන්ගේ පැමිණීම සාපේක්ෂව අඩු මට්ටමක පැවැති බවට වාර්තා වූ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

විශේෂයෙන් අගනුවර ආශ්‍රිත පාසල්වල මෙම තත්ත්වය වැඩි වශයෙන් පැවැති බවත් පවසන අමාත්‍යාංශය, බොහෝ ග්‍රාමීය පාසල්වල දරුවන්ගේ පැමිණීම ඉහළ මට්ටමක පැවැති බව එම ප්‍රදේශවල අධ්‍යාපන බලධාරීන් තහවුරු කර තිබූ බවත් සඳහන් කරයි.

ඊයේ (6) දිනයේ ගුරුවරුන්ගේ පැමිණීම සතුටුදායක මට්ටමක පැවැති බවද, බොහෝ පාසල්වල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල සියලු දෙනා රාජකාරියට වාර්තා කර තිබීම විශේෂත්වයක් බවද පවසන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඇතැම් පාසල්වල සිසුන්ගේ පැමිණීම 80% ඉක්මවූ අවස්ථා ද වාර්තා වී තිබූ බවද පවසයි.

1 ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා වන පන්ති සහ ප්‍රාථමික පාසල් ඊයේ (6) දිනයේ ආරම්භ නොවූ බවත්, එම පාසල් එළැඹෙන සඳුදා (13) දෙවෙනි පාසල් වාරය වෙනුවෙන් විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් පවසන එම අමාත්‍යාංශය ඒ අනුව ක්‍රමයෙන් පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත්වනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවත් පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න