මන්ත්‍රී නිශාන්තගෙන් පැය 5ක් ප්‍රකාශ ගනී | දිනමිණ


 

මන්ත්‍රී නිශාන්තගෙන් පැය 5ක් ප්‍රකාශ ගනී

විජයානි එදිරිසිංහ

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ පැය පහක පමණ කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇත.

පසුගිය සතියේ කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ සිදුවු මෙහෙයුමක් අවස්ථාවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශයක් ගැන මෙම මන්ත්‍රීවරයාගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙසේ ප්‍රකාශ සටහන් කර ගෙන තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න