යුධ හමුදා ඇඳුම් කට්ටලයක් හැටන් බස්නැවතුම්පොළ කසල ගොඩකින් | දිනමිණ


 

යුධ හමුදා ඇඳුම් කට්ටලයක් හැටන් බස්නැවතුම්පොළ කසල ගොඩකින්

ශ්‍රිලංකා යුධ හමුදාවේ කැලෑ ඇඳුමට සමාන ඇදුම් කට්ටලයක් හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළ පිටුපස කසළ ගොඩක තිබිය දී ඊයේ (07) උදෑසන සොයාගෙන තිබේ.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සේවකයින් විසින් එම ස්ථානයේ කසල එකතු කිරිමේ කටයුතුවල නිරතව සිටියදී පොලිතීන් මල්ලක දමා තිබිය දී සොයාගත් බව එම සේවකයින් පවසති.

පසුව ඔවුන් ආරක්‍ෂක අංශ දැනුවත් කිරිමට පියවර ගෙන තිබේ.

එම මල්ල පරික්ෂා කිරිමේ දි යුධ හමුදා කැලෑ ඇඳුමට සමාන කලිසමක් හා කැප් තොප්පික් සොයාගෙන ඇති අතර එය ආරක්ෂක අංශභාරයට ගැනීමට පියවර ගත් අතර හැටන් පොලිසිය හා ආරක්ෂක අංශ එක්ව ඉදිරි පරික්ෂණ පවත්වයී.
 
(හැටන් සමුහ - චන්දන ජයවීර)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

නව අදහස දක්වන්න