පාස්කු ප්‍රහාරයට ජෝන්කීල්ස් සොව පළ කරයි | දිනමිණ


 

පාස්කු ප්‍රහාරයට ජෝන්කීල්ස් සොව පළ කරයි

පාස්කු ඉරිදා උදෑසන සිදු වූ පිපිරීම් වලින් එකක් වන ප්‍රකාළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ්ප්‍ හෝටලයේ තැප්‍රොබේන් අවන්හලේදී සිදු වූ සිදුවී‍මෙන් වටිනා ජීවිත රැසක් අහිමි වූ අතරල විශාල පිරිසක් තුවාල ලැබීය. මෙම සිදුවීමෙන් අපගේ සාමාජිකයින් අපෙන් උදුරාගත් අතරල ඔවුනට මෙන්ම අපගේ වටිනා ආගන්තුක පිරිසකට ද තුවාල සිදුවූ, සිනමන් ග්‍රෑන්හි දී මෙන්ම අනෙකුත් ස්කථානවල දී සිදුවූ අනතුරුවලින් පීඩාවට පත් සියලුදෙනාටම අපගේ හෘදයංගම කණගාටුව පළකර සිටින්නෙමු.

කම්පනය දැඩි ශෝකය හමුවේ විපතට පත්වූවන්ට හදීසි ප්‍රතිකාර සඳහා ගෙනයාමට සහායදෙමින් සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් කණ්ඩායම විසින් සිදුකළ නිර්භීත මා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග සැබවින්ම විශිෂ්ඨ වූවක් මෙන්ම බොහෝ දෙනෙකු‍ගේ ජීවිත බේරාගැනීමට ද හේතු වූවක් වියඩ හෝටලය සුරක්ෂිත කිරීම ද ඇතුළුවල මෙවන් අවස්ථාවකදී ඔවුන් තුළ පැවති මෙම සුවිශේෂී ආකල්පය හා ප්‍රතිචාරය හේතුවෙන් අපගේ ආගන්තුකයින්ගේ බොහෝ දෙනෙක් හෝටලය තුළ රැඳී සිටීමට තීරණය කළහ‍‍. හෝටලය නේවාසික ආගන්තුකයින් වෙනුවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මකව පැවතිණි.මෙකී ක්‍රියාවන් සම්බන්ධප්‍රයන් අපි නිහතමානීව සතුටුවන අතරම සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ්හි අපගේ කණ්ඩායමටත්, වෛද්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය ,පොලීසිය ආරක්ෂක හමුදාවන් ද ඇතුළත්ව සඳහන් කළ යුතු තවත් බොහෝ දෙසා විසින් නන් අයුරින් අපවෙත ලබාදුන් සහයෝගය වෙනුවෙන් අපි අපගේ ස්තුතිය සහ ආචාරය පුද කරන්නෙමු.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සාංචාරක කර්මාන්තය කෙරෙහි මෙන්ම ආර්ථිකයේ අනෙකුත් අංශ කෙරෙහි ද සෘණාත්මක බලපෑම් ඇති කරනු ඇත.කඩිනම් ප්‍රතිසාධනයක් කරා ළඟාවීම පිණිස කර්මාන්තයට මෙන්ම මව්බිම වෙනුවෙන් අපගේ යුතුකම අප විසින් ඉටු කරන අතර, මෙකී සාහසික ක්‍රියාවන් නැවත සිදුවීම වැළැක්වීම පිණිස කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසට අපි අදාළ බලධාරීන්ප්‍රගන් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

නව අදහස දක්වන්න