සැම්සුන්ග් Galaxy A2 Core වෙළෙඳ පොළට | දිනමිණ


 

සැම්සුන්ග් Galaxy A2 Core වෙළෙඳ පොළට

ස්මාර්ට් ෆෝන් අංශයේ වෙළෙඳ පොළ ප්‍රමුඛයා ලෙස දිගින් දිගටම උසස් තත්ත්වයේ නවීන ස්මාර්ට් ෆෝන් මාදිලි හඳුන්වා දෙන සැම්සුන්ග් (Samsung) තමන්ගේ පළමු ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගන්නට අපේක්ෂාවෙන් සිටින කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෑතක දී Galaxy A2 Core ස්මාර්ට් දුරකථනය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නේය. මන බඳින නිමාවකින් සහ සුමට නැමි සහිත හැඩයකින් එන Galaxy A2 Core ස්මාර්ට් දුරකථනය සැවොම අපේක්ෂා කරන විශිෂ්ට ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබාදීමට සැදී පැහැදී සිටී.

Gen Z පාරිභෝගිකයන්ගේ අපේක්ෂාවලින් ආභාසය ලබමින් විශිෂ්ට ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබාදීම සඳහාම විශේෂයෙන් වැඩි දියුණු කළ Android Go Edition එක සමඟ Galaxy A2 Core ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පැමිණෙයි. එම නිසා භාවිත කරන්නාට ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හරහා වඩා වැඩි වපසරියක් ලබාදෙයි. smaller android installation package sizes, lightweight Operating System සහ ඉහළ RAM efficiency එක හරහා ඔබට වැඩි වේගයෙන් සහ වැඩි පහසුකම් ලබා දෙයි.

 

නව අදහස දක්වන්න