ජල සිදුණ මාවුස්සාකැලේ අපුරුව | දිනමිණ


 

ජල සිදුණ මාවුස්සාකැලේ අපුරුව

පවතින වියළි කාළගුණය සමග මාවුස්සා කැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම ඉතා පහළ මට්ටමකට පැමිණ ඇත.

මස්කෙළිය, මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජලය පතුළටම සිඳී යාමත් සමග ජලාශයේ මධ්‍යයේ මේ දිනවල වර්ණවත් මල් විශේෂයක් පිපී තිබීම ඉතා අලංකාර දසුනක් බවට පත්ව ඇත.

දම්, සුදු හා නිල් පාට වර්ණයන්ගෙන් යුත් මෙම අලංකාර මල් විශේෂය පොකුරකට පිපී ඇති අතර එම ශාඛයේ කටු දක්නට ඇත.

මල් පිපී සති කීපයකින් පරවී බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

ජලාශයේ ජලය සිඳී යන සෑම කාලයකදීම මෙම අලංකාර මල් විශේෂය පිපෙන අයුරු දක්නට ලැබිය හැකි බව එය නැරඹීමට පැමිණෙන ජනතාව පවසති.

(ඡායාරූප හා සටහන- මස්කෙළිය සමූහ ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)

නව අදහස දක්වන්න