දකුණේ දරුවන්ගේ පැමිණීමේ ප්‍රගතියක් | දිනමිණ


 

දකුණේ දරුවන්ගේ පැමිණීමේ ප්‍රගතියක්

පාරවල්වල රැඳී ආදි සිසුහු ආරක්ෂාව ලබා දෙති

ඊයේ (07) දින වන විට දකුණු පළාතේ පාසල් දරුවන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් සිදුවී ඇති බව විදුහල්පතිවරු පවසති.ඒ අනුව පෙරෙයිදා දින ඇතැම් විදුහල්වල 1% ක් තරම් ප්‍රතිශතයක්ව තිබූ පැමිණීම ඊයේ වන විට 10% ක තරම් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත.

ඒ අනුව දරුවන් 3000 ක් පමණ සිටිනඅම්බලන්ගොඩ ප්‍රධාන පාසලක පෙරේයිදා දරුවන් 65 ක් පමණක් පැමිණ තිබූ අතර ඊයේ දරුවන් 337 ක් පැමිණ තිබුණි.එමෙන්ම අනෙකුත් සියලුම පාසල්වල පැමිණීමේ වර්ධනයක් විය.

අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විදුහල්පති හසිත කේසර වෙත්තමුනි මහතා පැවසූවේ පාසල්වල පොලිස් හා ත්‍රිවිධ හමුදා, ආරක්ෂක අංශ, දෙමාපියන්, ආදි සිසුන් ඇතුළු සියලුම දෙනා පාසල් වේලාවට පෙර සියලු පරීක්ෂා සිදු කරන බවත් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන සතුටු විය හැකි බවත් ඉදිරියේදි මෙම තත්වය යථා තත්වයට පත්වනු ඇති බවට විශ්වාස කරන බවත්ය. අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විදුහලට යන පාර වසා ආදි සිසුන් මුර කරන අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

ධර්‍මදාස සිරිවර්‍ධන - ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංචාරක

 

නව අදහස දක්වන්න