හාරිස්පත්තුව නාගරික ප්‍රදේශයේ පැළ 25,000ක් සිටුවීමේ වැඩසටහනක් | දිනමිණ


 

හාරිස්පත්තුව නාගරික ප්‍රදේශයේ පැළ 25,000ක් සිටුවීමේ වැඩසටහනක්

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ සහාය ඇතිව හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් නාගරික බල ප්‍රදේශ පහක පැළ විසිපන්දාහක් රෝපණය කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ යටතේ මැදවල රණවන හල්ඹළුව හෑදෙනිය අලදෙනිය යන නාගරික ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව මෙම පැල රෝපණය කිරීමට පියවර ගත් බව හාරිස්පත්තුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ආනන්ද ජයවිලාල් මහතා කියා සිටියි. පිවිතුරු නගර සංවර්ධන වැඩසටහනට සමඟාමීව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය මගින් ලබා දී තිබෙන බවද සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

කේ. චන්ද්‍රරත්න
මහනුවර දිසා සමුහ

 

නව අදහස දක්වන්න