කටුවපිටිය දේවස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණ වියදම ලක්ෂ 150ක් | දිනමිණ


 

කටුවපිටිය දේවස්ථානය ප්‍රතිසංස්කරණ වියදම ලක්ෂ 150ක්

ඇමැති සජිත් ලක්ෂ 30ක් ප්‍රදානය කරයි

කටුවපිටිය ශු. සෙබස්තියන් මුණිතුමාගේ දේවස්ථානයට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් සිදු වුණ හානි කටයුතු ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඇස්ත‍මේන්තුගත රුපියල් ලක්ෂ 150ක මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 30ක් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් (6)දා දේවස්ථානයේදී එම අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කරන යුද්ධ හමුදා 6වන ඉංජිනේරු සේවා බළකායට භාරදීම සිදු විය.

මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමා කිරීමට යන සියලුම මුදල් නිවාස ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මඟින් පිරිනැමීමට නියමිතය.

මෙම අවස්ථාවට ගම්පහ දිසාපති ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීහුද මීසම් පාලක සහයක පියතුමන්ලාද එක් වූහ.

කොච්චිකඩේ විශේෂ ඩී.මිහිඳුකුල

නව අදහස දක්වන්න