අම්බලන්තොට නගරයේ හර්තාල් | දිනමිණ


 

අම්බලන්තොට නගරයේ හර්තාල්

මෙරට රැදී සිටින පාකිස්ථාන සරණාගතයින් පිරිසක් රිදියගම නිවර්තන නිවාසයට රැගෙන ඒමට රජය සූදානම් වන බව පවසමින් අම්බලන්තොට නගරයේ සියලු වෙළඳසැල් වසා දමමින් හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව අද දිනය පුරා අම්බලන්තොට නගරය පුරා වෙළදසැල් වසාදමා ඇති අතර ව්‍යාපාරිකයින් විසින් වෙළඳසැල් කළු කොඩි ප්‍රදර්ශනය කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කලේ.

නව අදහස දක්වන්න