සෙලින්කෝ ලයිෆ් ඔප්පුහිමියන්ට රුපියල් බිලියන 5ක් | දිනමිණ


 

සෙලින්කෝ ලයිෆ් ඔප්පුහිමියන්ට රුපියල් බිලියන 5ක්

සෙලින්කෝ ලයිෆ් ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන්ගේ රක්ෂණ ඔප්පුවල වටිනාකම කැපී පෙනෙන අයුරින් වර්ධනය කරමින් සමාගමේ ජීවිත අරමුදල මගින් 2018 වසරේදී ජනිත කළ අතිරික්තයෙන් රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන් 300,000 ක් සඳහා රුපියල් බිලියන 05 ක වාර්තාගත වාර්ෂික බෝනස් මුදලක් සමාගම තීරණයකර ඇත.

මෙය පෙර වසරේදී සමාගම විසින් ලබාදුන් බෝනස් මුදලට වඩා 13.6% කින් හෙවත් රුපියල් මිලියන 600 ක වර්ධනයක් වන අතර එමගින් පෙන්වන්නේ පිට පිටම 15 වන වතාවටත් මෙරට වෙළඳපොළ ප‍්‍රමුඛයා බවට පත්වූ සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගම විසින් අවසන් වූ මූල්‍ය වසරේදී වාර්තා කළ ශක්තිමත් වර්ධනයයි.

මෙම වාර්ෂික බෝනස් මුදල් හිමිවූ බොහෝ දෙනෙකුට රුපියල් මිලියන 74 ක් වටිනා තවත් කෑෂ් බෝනස් මුදල් හිමිවන අතර මෙම කෑෂ් බෝනස් හිමිවන්නේ සෙලින්කෝ ලයිෆ් සමාගමේ රක්ෂණ ඔප්පු හිමියන්ට පමණක්වීම කැපී පෙනේ. සමාගම විසින් පසුගිය වසර 15 පුරාම තම පක්ෂපාතී රක්ෂණ ඔප්පුහිමියන් සඳහා කෑෂ් බෝනස් මුදල් ප‍්‍රදානය කර තිබේ.

සමාගම විසින් ලබාදෙන කෑෂ් බෝනස් ඉක්මනින් මුදල් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි චෙක්පත් වලින් ලබාදෙන අතර රක්ෂණ ඔප්පුව සක‍්‍රීයව පවතින වසර ප‍්‍රමාණය අනුව සලකා මෙම බෝනස් සමාගම විසින් ප‍්‍රදානය කරයි. සමාගම විසින් මේ වසරේ ලබාදුන් කෑෂ් බෝනස් මුදල් සමග මේ දක්වා ලබාදී තිබෙන සමස්ත කෑෂ් බෝනස් මුදල්වල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 674 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

නව අදහස දක්වන්න