කටුවාපිටියේ දී............. | දිනමිණ


 

කටුවාපිටියේ දී.............

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට ලක්වූ මීගමුව කටුවාපිටිය ශුද්ධවූ සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ගේ දේවස්ථානයේ ප්‍රතිංසස්කරණ කටයුතු මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතී. එම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සහ දේවස්ථානයේ පිරිසුදු කිරීම් කටයුතු වලට සහයෝගය ලබා දීම සඳහා මහා සංඝරත්නය ද වැඩමකර සිටි අතර එහිදී මහා සංඝරත්නය එම පිරිසුදු කිරීම් වැඩකටයුතු සඳහා සහයෝගය දෙන අයුරු.

ඡායාරූපය - රුක්මල් ගමගේ

අදහස් 1ක් ඇත

Lassani hamudrwane

නව අදහස දක්වන්න